Khói nước

Được thành lập vào as Taiwan Khói nước nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà máy. Sản phẩm của chúng tôi cung cấp và xuất khẩu trên toàn thế giới dựa trên tài năng chuyên nghiệp của chúng tôi và kinh nghiệm tốt. Chúng tôi buộc để sản xuất sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu chính xác của khách hàng của chúng tôi khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ cho các đơn vị sản xuất rất lớn. Tùy chỉnh thiết kế và dịch vụ OEM / ODM được thân ái chào đón.
Cơ sở vật chất được trang bị tốt và kiểm soát chất lượng xuất sắc trong tất cả các giai đoạn của

Khói nước

cho phép chúng tôi để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng tổng số? s.
  • Khói nước - 5-2
Khói nước - 5-2 Khói nước - 5-2
Khói nước
Mô Hình - 5-2

tên sản phẩm:Khói nước

Hút thuốc lá-nước ở điều trị nồng độ thấp(0.1%và 0.2%)dẫn đến tỷ lệ nảy mầm cao hơn đáng kể(74.7%và 74.0%,tương ứng)và giảm thời gian nảy mầm trung bình(8 ngày)so với kiểm soát(0%hút thuốc lá-Nước;66.7%tỷ lệ nảy mầm,và thời gian nảy mầm trung bình 9 ngày).Tuy nhiên,nồng độ khói cao-xử lý nước(1%trở lên)cho thấy không có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ nảy mầm và không làm giảm thời gian nảy mầm.


GIN YING BUSSINESS., LTD.
5-2
none
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-1
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-3
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-4
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-5
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-6
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-7
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-8
none
GIN YING BUSSINESS., LTD.
Sản xuất Khói nước và cung cấp Khói nước và ,bán buôn,nhà phân phối,OEM,ODM-hơn 10,035 người mua trên toàn thế giới tại cropprotectionmachinery.com
5-9
none